polski Strona główna / Nauka Pływania - MS
     Witamy na stronie Stowarzyszenia Pogranicza! Życzymy miłego zwiedzania!
Menu
- O stowarzyszeniu
- Strategia Działania
- Kreujemy aktywność sportową
- Świetlica Środowiskowa SŁoNECZKO
- Ścieżka przyrodnicza
- Minisiatkówka
- Spotkania Muzyczne
- Nasi partnerzy
- LINKI
- Kontakt
- EtnoROPA
- Seniorzy 2019
- Odkrywajmy dawne pieśni i piosenki
- eu-Ropa - szkolenia komputerowe
- Sporty Zimowe
- Siłownia plenerowa
- Nauka Pływania - MS
- Wakacyjne zajęcia - MS
- Gorlickie Pieniny
Wyszukiwarka
Nauka pływania - Ministerstwo Sportu

Stowarzyszenie Pogranicza

w okresie: 01.03.2020 - 12.12.2020 zrealizowało projekt pn.:

"Nauka pływania dla dzieci z terenu Gminy Ropa"

Zajęcia sportowe dla uczniów zostały zaplanowane do realizacji  w terminie od 1 marca do 30 listopada 2020 roku. Sytuacja pandemii i obostrzenia z tym związane uniemożliwiły realizację zajęć, a po częściowym zniesieniu obostrzeń realizacja zadania wymagała dostosowania realizacji do nowego regulaminu zajęć na basenie. Za zgodą Ministerstwa projekt był realizowany w mniejszej ilościowo grupie 60 osób, dla uczniów klas 1-2 szkół podstawowych, aż do kolejnego zawieszenia zajęć spowodowanego wprowadzeniem kolejnych obostrzeń. Uczestnicy projektu nie odbyli pełnego 20 godzinowego kursu nauki pływania, nie mniej główne cele projektu: aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości zostały osiągnięte.

Zajęcia sportowe były organizowane i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, w grupach liczących 15 osób. Zajęcia były realizowane na basenie krytym w Stróżach. Uczestnicy zajęć zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie oraz w pobliżu akwenów wodnych.

Główny cel projektu, jakim było: stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi aktywności sportowej dzieci z terenu 3 miejscowości Gminy Ropa, wdrażanie do systematycznej dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną, zachęcanie do uprawiania sportu, w szczególności nauki i doskonalenia pływania, a także powstrzymanie niekorzystnych tendencji w społeczeństwie – brak ruchu, niezdrowa dieta – sprzyjających pogorszeniu stanu zdrowia i kondycji społeczeństwa, został osiągnięty. Projekt objął swym zasięgiem 60 dzieci z terenu 3 miejscowości: Ropa, Łosie i Klimkówka.

Osiągnięte zostały planowane efekty projektu, tj. pozytywny wpływ na dzieci i młodzież, w wyniku realizacji zadania nastąpiło:

– powszechne zapewnienie uczestnikom uczestnictwa w ciekawym programie sportowym,

– integracja społeczna poprzez włączenie się rodziców w opiekę nad dziećmi w ramach wolontariatu,

- wzrost samooceny i motywacji uczestników do pracy nad sobą i w kształtowaniu swej osobowości.


GALERIA FOTOGRAFII


                                      

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu- 21600,00 PLN oraz ze środków Gminy Ropa - 7600,00 PLN .


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP