polski Strona główna / Architektura Beskidu Niskiego w miniaturze
     Witamy na stronie Stowarzyszenia Pogranicza! Życzymy miłego zwiedzania!
Menu
- O stowarzyszeniu
- Strategia Działania
- Warsztaty dla Taty
- Świetlica Środowiskowa SŁoNECZKO
- Ścieżka przyrodnicza
- Minisiatkówka
- ASOS Seniorzy 2016
- Spotkania Muzyczne
- Nasi partnerzy
- Księga Gości
- Forum
- LINKI
- Kontakt
- Renowacja ścieżki przyrodniczej w Regietowie
- Spotkania muzyczne
Wyszukiwarka
Architektura Beskidu Niskiego w miniaturze
Konferencja informacyjna projektu


"Architektura Beskidu Niskiego w miniaturze"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za

pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy

Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Projekt dotyczył organizacji działania promującego polską i słowacką architekturę regionu pogranicza. Polegał na wykonaniu przestrzennej prezentacji terenów przygranicznych środkowej części Beskidu Niskiego polskiego i słowackiego, z instalacją miniatur w skali 1:25 najważniejszych obiektów architektury oraz z zaznaczeniem miejsc ciekawych. Oprócz prezentacji terenowej w ramach realizacji projektu przygotowaliśmy polsko słowackie wydawnictwo - katalog najciekawszych obiektów architektury. Ekspozycja oraz katalog zawierały  dane kontaktowe osób udostępniających obiekty w ich faktycznych miejscach występowania.

Zrealizowane zostały w miniaturze następujące obiekty:

9 znajdujących się w miejscowościach polskich Beskidu Niskiego kościołów i cerkwi: Ropa, Łosie, Leszczyny, Przysłup, Hańczowa, Ropki (skansen w Sanoku), Męcina Wielka, Owczary, Sękowa;

9 znajdujących się w miejscowościach słowackich Beskidu Niskiego kościołów i cerkwi: Hranicne, Fricka, Lukow Venecia, Zboj, Trocany, Hervartov, Mikulasova, Jedlinka, Krive

12 obiektów architektury świeckiej, w tym  zagroda pogórzańska z okolic Ropy  (chata, kuźnia, wiatraka turbinowego ze wsi Ropa),  zagroda łemkowska z okolic Łosia (chata, wozownia, spichlerz), zagroda słowacka z okolic Bardejowa ( 6 obiektów znajdujących się w skansenie w Bardejwskich Kupelach).

Przedsięwzięcie było realizowane we wsi Ropa. Wybór obszaru, który był zaprezentowany wydaje się być optymalnym, natomiast projekt może posiadać kontynuację i być rozszerzonym, aby inne tereny przygraniczne posiadały podobne prezentacje. Stowarzyszenie przy realizacji współpracuje z gminą Ropa, która dla potrzeb przygotowania prezentacji nieodpłatnie użyczyła teren.

Celem ogólnym projektu była popularyzacja architektonicznych atrakcji turystycznych regionu gorlicko – preszowskiego.

Projekt stanowił działanie informacyjne, promujące Beskid Niski, ma na celu przybliżenie oraz przekazanie za pomocą wizualizacji terenowej, informacji o atrakcjach i produktach turystycznych.

Projekt poza walorem dokumentacyjnym i promocyjnym posiadał charakter działań typu „ludzie dla ludzi”- ponieważ zakładał wspólne przygotowanie, z osobami wskazanymi przez Partnera słowackiego Hornošarišské Osvetové Stredisko , listy obiektów do zaprezentowania, a co za tym idzie organizację spotkań ludzi zainteresowanych tematem. Dodatkowo przy wszystkich zaprezentowanych miejscach zamieszczone zostały, zarówno w prezentacji, jak i w katalogu, dane kontaktowe osób, z którymi wnioskodawca pozostawać będzie w kontakcie, zaś turyści będą mogli uzyskać w sposób łatwy informację o godzinach otwarcia, warunkach zwiedzania rzeczywistych obiektów. Projekt wymagał w związku z tym realizacji wizyt mających na celu sporządzenie dokumentacji fotograficznej, wykonania pomiarów oraz zebrania informacji o atrakcjach regionu Słowacji. W ten sposób w sposób trwały prowadzona była wymiana doświadczeń oraz nawiązana została współpraca przez osoby mieszkające po obydwu stronach granicy.

Realizując projekt Stowarzyszenie Pogranicza współpracuje z Ośrodkiem Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach, gdzie znajduje się park miniatur obiektów sakralnych architektury drewnianej Karpat.