polski Strona główna / Strategia Działania
     Witamy na stronie Stowarzyszenia Pogranicza! Życzymy miłego zwiedzania!
Menu
- O stowarzyszeniu
- Strategia Działania
- Kreujemy aktywność sportową
- Świetlica Środowiskowa SŁoNECZKO
- Ścieżka przyrodnicza
- Minisiatkówka
- Spotkania Muzyczne
- Nasi partnerzy
- LINKI
- Kontakt
- EtnoROPA
- Seniorzy 2019
- Odkrywajmy dawne pieśni i piosenki
- eu-Ropa - szkolenia komputerowe
- Sporty Zimowe
- Siłownia plenerowa
- Nauka Pływania - MS
- Wakacyjne zajęcia - MS
- Gorlickie Pieniny
Wyszukiwarka
Strategia

STRATEGIA DZIAŁANIA

STOWARZYSZENIA POGRANICZA

 

***

 

MISJA

 

Misją Stowarzyszenia Pogranicza jest zarówno wpływanie na rozwój demokracji i integracji społeczeństwa obywatelskiego, jak i podtrzymywanie tożsamości regionalnej oraz rozwoju społeczno-gospodarczego: regionu  i państwa.

 


STRATEGICZNE KIERUNKI

 

¨      Historia, kultura i tradycja regionu,

¨      Promocja i turystyka regionu,

¨      Współpraca transgraniczna,

¨      Oświata i  wychowanie,

¨      Kultura fizyczna i sport.

 

CELE

 

1.       Utrwalenie wartości wyrosłych z tradycji wielonarodowej Rzeczpospolitej – tolerancji, otwartości na dialog i kulturę innych narodów i państw poprzez podtrzymywanie tradycji  i świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

2.       Integracja społeczności łemkowskiej i pogórzańskiej oraz współpraca z innymi narodami;

3.       Współpraca ze środowiskami samorządu terytorialnego, gospodarczego  i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem społeczno – gospodarczym regionu;

4.       Działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego, na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa: przyrodniczego i historyczno – kulturowego regionu oraz rozwoju turystyki;

5.       Działalność dobroczynna i charytatywna;

6.       Promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym;

7.       Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

8.       Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

9.       Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i innym patologiom społecznym;

10.    Budowanie i wzmacnianie roli rodziny w procesie wychowania dzieci i młodzieży;

11.    Promowanie zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

12.    Promowanie i organizowanie wolontariatu;

13.    Działalności wydawnicza, organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów  i konferencji;

14.    Gromadzenie środków finansowych, rzeczowych i innych umożliwiających prowadzenie statutowej działalności Stowarzyszenia;

15.    Inne działania sprzyjające realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

***

 


 

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP